Ročne sa na Slovensku vyprodukuje 309 677 000 m³ pitnej vody.