o nás

Enmon.app je komplexné riešenie pre energetický manažment. Rozsahom služieb je jedinečný softvér v Európe.

Meranie

S enmon.app získate nový pohľad na vaše energetické dáta. Uvidite spotrebu energií v kontexte, aj v úplnom detaile. A to všetko v prehľadných reportoch, na jednom mieste a na jeden klik.

Pozrite sa na to, ako optimalizovať spotrebu energií, nákladov a CO2 emisií pre konkrétnu biznis aktivitu či budovu. Porovnajte si profily jednotlivých objektov a identifikujte miesta, kde je potrebné spotrebu znížiť.

  • spotreba počas dňa
  • denné, týždenné, mesačné a ročné trendy a porovnania
  • plánovaná vs. skutočná spotreba
  • fixná spotreba vs investičné náklady

Monitoring

Monitorujeme spotrebu všetkých typov energií v reálnom čase. Systém zbiera a vyhodnocuje údaje automaticky z meracích prístrojov, IoT zariadení, priamo zo systémov dodávateľov a z tisícov faktúr. 

Monitoring podľa oblasti

Ktorá oblasť biznisu spotrebuje najviac energie? Údaje o spotrebe vieme analyzovať podľa jednotlivých biznis aktivít, či oddelení a získať obraz o reálnych výrobných a nevýrobných nákladoch.

  • spotreba podľa lokality, objektu, výrobnej linky, biznis aktivity
  • spotreba podľa budovy, poschodia, miestnosti

Manažment

Majte spotrebu vašich energií pod kontrolou. Aj 1% ušetrených energií môže znamenať úsporu niekoľkých tisíc eur. S enmon.app získate presné informácie, čo v spotrebe optimalizovať a kde začať. Systém vás zároveň včas upozorní na poruchy, anomálie alebo aj na to, že niekto zabudol zhasnúť v objekte osvetlenie.

Manažment bez limitov

S enmon.app si riadite spotrebu všetkých typov energií od akýchkoľvek dodávateľov.

  • Špeciálne kvapaliny
  • Solárna energia
  • a ďalších 22 energetických a iných komodít, vrátane spotreby papiera v kanceláriách

Digitálny ekosystém enmon.app

Inventarizácia
Zmapujeme všetky vaše meracie zariadenia a možnosti, ktoré dáta vieme z týchto zariadení sledovať a analyzovať aj na diaľku.
Inštalácia
Pripojíme sa k vašim zariadeniam a v prípade potreby doplníme vaše meracie prístroje o senzory IoT. Tieto senzory nevyžadujú napájanie ani pripojenie k internetu.
Energetický audit
Z energetických údajov a faktúr pripravíme analýzu o spotrebe energií. Jej súčasťou sú aj odporúčania na úsporné opatrenia vytvorené na mieru vašim potrebám.
Prenos dát
Všetky údaje o aktuálnej spotrebe posielajú senzory do enmon.app každých 15 minút.
Spracovanie dát
Údaje o vašej spotrebe sú spracované a bezpečne uložené v enmon.app a od tej chvíle sú vám neustále k dispozícii.
Non-stop dispečing
Enmon.app sleduje okamžitú spotrebu rôznych typov energií v reálnom čase. Vaše dáta sa automaticky zhromažďujú a analyzujú vďaka meracím zariadeniam.
Online reporty
V enmon.app získate prehľad o spotrebe energií podľa prevádzky, budovy, odberného miesta či nájomcov. Súčasťou sú aj automatické upozornenia na výkyvy a extra odber.
Ochrana investícií
Presné informácie pomáhajú robiť správne rozhodnutia a cielené investície.

Chcete sa dozvedieť ešte viac?

Ľudia v enmon.app

Mgr. Peter Dolíhal, MBA

CEO

Peter je jedným zo spoluzakladateľov a partnerov enmon.app. Špecializuje sa na B2B segment zákazníkov a tiež digitalizáciu samospráv.

Ing. Juraj Maďar

Energy Consultant & Project Manager

Juraj riadi projekty od A po Z. Vedie tím pre poskytovanie služieb virtuálneho energetika a odborných konzultácií.

Bc. Martin Mlích, DiS.

Data Analyst & Software Developer

Martin sa venuje hardvérovej a softvérovej časti pre komunikáciu s meračmi spotreby všetkých typov energií.

Peter Vágner

System Administrator & Integrator

Peter sa špecializuje na integráciu enmon.app s MaR a BMS a ďalšími existujúcimi priemyselnými sieťami.

Martina Sujová

Data Analyst & Sales Support

Martina sa venuje zákazníckej podpore a zároveň zabezpečuje plynulý chod kancelárie CEO po administratívnej stránke.

Ivana Rosíková

Team Leader Data Analytics & Sales Support

Ivana spracováva dátové analýzy faktúr jednotlivých komodít na seniorskej úrovni a zodpovedá za tím dátových analýz.

Juraj Husár

Sales & Marketing Manager

Juraj sa venuje starostlivosti o klientov a zároveň tvorbe obsahu v rámci marketingových aktivít.

Ing. Patrik Doležal

Sales Manager

Patrik sa venuje starostlivosti o klientov. Vyhľadáva i nových zákazníkov vrátane odbornej identifikácie ich potrieb a predstavenie služieb.

Dušan Debnár

Technical Coordinator

Dušan koordinuje zriadenie poskytovaných služieb a zabezpečuje technický support.

Šimon Hegedüš

Junior Project Manager

Šimon vypracováva detailný harmonogram prác a plnení ciele zadefinovaného projektu.

Mgr. Miroslava Dolíhalová, PhD.

Head of Legal & HR

Mirka má v kompetencii zmluvnú agendu spoločnosti a vedie oddelenie ľudských zdrojov.

Ing. Miroslav Kotora

Comissioning Technician / Electrical Engineer

Miroslav je elektromontážnik s oprávnením projektovať a vykonávať revízie el. zariadení.

Matúš Malych

Tech Support

Matúš spracováva a analyzuje podnikové dáta, vytvára reporty, štatistiky a prehľady cez Power BI.

Patrik Kuzbel

Data Analyst

Patrik spracováva dátové analýzy faktúr jednotlivých komodít.

Samuel Saktor

Data Analyst

Samuel spracováva dátové analýzy faktúr jednotlivých komodít.

Referencie

  • Košice

Chceli by ste dostávať pravidelnú dávku užitočných informácií, ktoré vám ušetria energie?