V budove kde pracuje 100+ zamestnancov sa denne otočí výťah približne 563 krát.